Wideo

Mazowieckie Muzyczne Spotkania Bez Barier

 

Bartosz Kowalski Dialogi polskie na dwoje skrzypiec, recytacja wierszy Cypriana Kamila Norwida oraz utwory G. Bacewicz i L. M. Leclaira

Dawid Pajdzik – Księga Tobiasza na kwartet smyczkowy – prawykonanie

 

The Time Quartet:

Maksymilian Grzesiak – I skrzypce

Katarzyna Grzesiak – II skrzypce

Aleksandra Demowska-Madejska – altówka

Małgorzata Maśluszczak – wiolonczela

Mazowieckie Muzyczne Spotkania Bez Barier

 

Maksymilian Grzesiak – skrzypce

Iwona Sukienik – fortepian

 

W programie: K. Szymanowski, F. Chopin, A. Pärt

Najpiękniejsze Polskie Kolędy

 

Agata Barwinek-Bembinow – sopran

Maksymilian Grzesiak – skrzypce

Katarzyna Boniecka – skrzypce

Małgorzata Maśluszczak – wiolonczela

Dzieciaki #2022 Niesamowita Solaris i Łukasiewicz

 

Miłosz Bembinow Dzieciaki #2022 Niesamowita Solaris i Łukasiewicz – miniopera na sopran i kwartet smyczkowy do tekstu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk

 

Anna Farysej – sopran

 

The Time Quartet:

Maksymilian Grzesiak – I skrzypce

Katarzyna Boniecka – II skrzypce

Aleksandra Demowska-Madejska – altówka

Małgorzata Maśluszczak – wiolonczela

Mińskie Muzyczne Spotkania Bez Barier

 

Katarzyna Wiwer – sopran

Zuzanna Bator – organy

 

W programie: S. Moniuszko

Zamkowy Koncert Kameralny

 

Katarzyna Boniecka – skrzypce

Maksymilian Grzesiak – skrzypce

Rafał Łuc – akordeon

 

W programie: A. Vivaldi, J. Leclair, A. Pärt, A. Schnittke

Bartosz Kowalski Mini Magnificat na akordeon i kwartet smyczkowy – prawykonanie

 

Klaudiusz Baran – akordeon

 

The Time Quartet:

Maksymilian Grzesiak – I skrzypce

Katarzyna Boniecka – II skrzypce

Aleksandra Demowska-Madejska – altówka

Małgorzata Maśluszczak – wiolonczela

Koncert orkiestry kameralnej Melanidis Orchestra

 

W roli solistów: Maksymilian Grzesiak i Katarzyna Boniecka

 

W programie: M. Karłowicz, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. Kilar

Weronika Ratusinska-Zamuszko Agnus Dei na kwartet smyczkowy i głos biały – prawykonanie

 

Weronika Grozdew-Kołacińska – głos biały

 

The Time Quartet:
Maksymilian Grzesiak – skrzypce
Katarzyna Boniecka – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka
Małgorzata Duź – wiolonczela