Obrazy Szkicowane Muzyką

Obrazy szkicowane muzyką to edukacyjne warsztaty muzyczne dla dzieci w szkołach podstawowych oraz grup przedszkolnych działających przy nich. Organizowane są od 2018 roku i odbyły się już w szkołach w Jeruzalu, Latowiczu, Seroczynie, Kałuszynie, Mrozach oraz ośrodku opiekuńczo-wychowawczym Ignaś i Helenka w Kaliskach. Podczas warsztatów dzieci poznają różne instrumenty muzyczne oraz ich techniki wykonawcze, kompozytorów z różnych epok, formy muzyczne, style i tańce narodowe, a także aktywnie uczestniczą wspólnie śpiewając i klaszcząc. Warsztaty uczą dzieci słuchania muzyki klasycznej, przekazując jednocześnie dodatkową dawkę wiedzy, uzupełniającą lekcje muzyki w szkole.